Nodibinājums "Centrs Valdardze"
„Šī informācija sagatavota ar 80.00% Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un 20.00% Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild nodibinājums "Vidzemes reģionālais atbalsta centrs Valdardze" un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas vai Latvijas valsts viedokli.”• Pašvaldības Sociālie dienesti;

• Bāriņtiesas;

• LR IeM Valsts policija;

• Skolas;

• Vidzemes slimnīca;

• Ziemeļaustrumu Latvijas Mutes veselības centra zobu higiēnistu kabinetu.


Centrs VALDARDZE
Raiņa iela 9f, Valmiera, LV – 4201
Tel. 64220686
Fax. 64220686
e-mail valdardze@inbox.lv
Iztrādāts DirectHit