Nodibinājums "Centrs Valdardze"
„Šī informācija sagatavota ar 80.00% Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un 20.00% Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild nodibinājums "Vidzemes reģionālais atbalsta centrs Valdardze" un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas vai Latvijas valsts viedokli.”

 

23.12.2013.

2013.gada 31.decembrī noslēdzas ESF projekts „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnveidošana „Centrā Valdardze”” nodibinājumā "Centrs Valdardze” (līguma Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/151) 2 gadus sniedza palīdzību vardarbībā cietušām sievietes.

Sociālo rehabilitācijas pakalpojumu „Centrā Valdardze” ir saņēmušas 81 sieviete, konsultācijas saņēmušas 130 sievietes.

 Projekta ietvaros piesaistot divus speciālistus- sociālo rehabilitētāju un sociālo pedagogu, tika uzlabots vardarbībā cietušo bērnu sociālās rehabilitācijas pakalpojums, Sniegti papildus rehabilitācijas pakalpojumi 329 Vidzemes vardarbībā cietušiem bērniem.

 Sadarbībā ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldi, projektā darbojās „Drošības skola”, kurā katrs bērns un sieviete, kas iesaistījusies projektā institucionālā pakalpojumā, saņēma atbildes uz sev interesējušiem jautājumiem par atbildību, pienākumiem un tiesībām. „Drošību skolā” šais divos gados piedalījušies 280 bērni un  81 sieviete.

Projekts tiek īstenots darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas ietvaros. Projekta kopējais finansējums LVL 100 000, ko sastāda 100 % ESF finansējums. Projektu pārrauga Nodarbinātības valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā sadarbības iestāde.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

19.11.2013.

No 15.novembra- 19.novembrim “Centrā Valdardze” darba vizītē viesojās vācu eksperti  Lidija Vēzemanna (Lydia Wesemann) - Giterslo sieviešu centrs, Ellena Vendta (Ellen Wendt) - atbildīgā par vienlīdzības jautājumiem Giterslo apriņķī, Eva Špernera (Eva Sperner )- atbildīgā par vienlīdzības jautājumiem Hallē.

Tikšanās mērķis- ESF projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnveidošana „Centrā Valdardze”” izvērtēšana.  Eksperti vērtēja projekta saturu un kvalitāti,  organizējot  darbu ar projekta speciālistiem darba grupās un  individuālās pārrunās. Projekta izvērtēšana turpinās un  rezultātā taps gala ziņojums.

Projekts tiek īstenots darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas ietvaros. Projekta kopējais finansējums LVL 100 000, ko sastāda 100 % ESF finansējums. Projektu pārrauga Nodarbinātības valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā sadarbības iestāde.

Kontaktinformācija: „Centrs Valdardze”, Raiņa iela 9f, Valmiera, LV-4201, www.valdardze.lv,  Par pakalpojumu plašāk varat interesēties pa tel.64220686.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

30.09.2013.

ESF projekta ietvaros „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnveidošana „Centrā Valdardze”” nodibinājumā "Centrs Valdardze” (līguma Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/151) var saņemt palīdzību vardarbībā cietušas sievietes.

Līdz šim brīdim sociālo rehabilitācijas pakalpojumu „Centrā Valdardze” ir saņēmušas 72 sievietes, konsultācijas saņēmušas 115 sievietes. Projekta ietvaros piesaistot divus speciālistus- sociālo rehabilitētāju un sociālo pedagogu, ir uzlabots vardarbībā cietušo bērnu sociālās rehabilitācijas pakalpojums, Sniegti papildus rehabilitācijas pakalpojumi 291 Vidzemes vardarbībā cietušiem bērniem. Projektā darbojas „Drošības skola”, kurā katrs bērns un sieviete, kas iesaistījusies projektā institucionālā pakalpojumā,  var saņemt atbildes uz sev interesējušiem jautājumiem par atbildību, pienākumiem un tiesībām. „Drošību skolā” šais divos gados piedalījušies 285 dalībnieki.

Projekts tiek īstenots darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas ietvaros. Projekta kopējais finansējums LVL 100 000, ko sastāda 100 % ESF finansējums. Projektu pārrauga Nodarbinātības valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā sadarbības iestāde.

Projektā iespēja iesaistīties ir līdz šī gada 31.decembrim. Pakalpojuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā zvanīt 64220686, vai e-pasts [email protected]

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

28.06.2013.

ESF projekta ietvaros „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnveidošana „Centrā Valdardze”” nodibinājumā "Centrs Valdardze” (līguma Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/151) jau otro gadu ir pieejami pakalpojumi vardarbībā cietušajām sievietēm no Vidzemes reģiona. Līdz šim brīdim sociālo rehabilitācijas pakalpojumu „Centrā Valdardze” ir saņēmušas 60 sievietes, konsultācijas saņēmušas 100 sievietes un sniegti papildus rehabilitācijas pakalpojumi 270 Vidzemes vardarbībā cietušiem bērniem.

Lai izvērtētu un uzlabotu pakalpojumu, projektā novembra mēnesī paredzēta izvērtēšana, ko veiks eksperti no Vācijas. Vācijā ir ilggadīga pieredze kā sniegt pakalpojumus un palīdzību vardarbībā cietušām sievietēm. Par ekspertiem tika izvēlēti speciālisti no sieviešu mājas (Frauenhaus), no vardarbībā cietušo sieviešu konsultācijas centra, speciālists, kas pārzin sieviešu tiesību aizsardzību Vācijā.

Projektā iespēja iesaistīties ir līdz šī gada 31.decembrim. Pakalpojuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā zvanīt 64220686, vai e-pasts [email protected]

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

27.03.2013.

 Vardarbībā cietušo sieviešu atbalsta pakalpojums.

 No 2012.gada 2.februāra- 2013.gada 30.novembrim ESF projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnveidošana „Centrā Valdardze”” ietvaros  (līguma Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/151) centra ir iespējams saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušās sievietes no Vidzemes. Veiksmīgi projekta ietvaros ir izdevies bagātināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no vardarbības cietušajiem bērniem.

Vardarbībā cietušām sievietēm ir iespējas saņemt divu veidu pakalpojumus- ar izmitināšanu institūcijā, saņemot sociālā darbinieka, psihologa, mākslas, kustību un deju terapeitu, jurista, veselības un karjeras konsultantu konsultācijas. Ja sievietes vēlas palikt savā dzīvesvietā, bet nepieciešama speciālistu palīdzība, tad piedāvājam psihologa, sociālā darbinieka, jurista konsultācijas, atmaksājot ceļa izdevumus no dzīvesvietas līdz „Centram Valdardze” (līdz 5,00 latiem dienā).

No 2012.gada 2.februāra līdz šim brīdim sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā ir saņēmušas 51 vardarbībā cietušā sieviete. Konsultācijas vardarbības gadījumā saņēmušas 78 sievietes.

Sadarbojoties ar sadarbības partneri -Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde ir novadītas „Drošības skolu” lekcijas 279 vardarbībā cietušiem bērniem un vecākiem, kuri atrodas Valdardzē.

Sociālās rehabilitācijas procesu projekta ietvaros ir iespējas paplašināt ar diviem speciālistiem- sociālo rehabilitētāju un sociālo pedagogu. Šo speciālistu vadītās atbalsta grupas, nodarbības, mācību procesa organizēšanu u.c radošus pasākumus ir saņēmuši 240 vardarbībā cietušie bērni.

Projekts tiek īstenots darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas ietvaros. Projekta kopējais finansējums LVL 100 000, ko sastāda 100 % ESF finansējums. Projektu pārrauga Nodarbinātības valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā sadarbības iestāde.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

 28.12.2012.

"Drošības skola"

No 2012.gada 2.februāra- 2013.gada 30.novembrim ESF projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnveidošana „Centrā Valdardze””  ietvaros   (līguma Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/151) centra bērniem, kuri saņem vardarbībā cietušo bērnu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ir iespēja piedalīties „Drošības skolā”. Aktivitāti vada projekta sadarbības partnera -Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde speciāliste Dace Jukāma.

Kas jāzina uz ielas, skolā, mājās? Kā rīkoties, ja nepieciešama palīdzība? Drošs internets. Rīcība un sekas, atbildība. Vecāki, bērns, atbildība.

Tik plašs ir jautājumu loks, ko „Drošības skolā” kopā ar policijas darbiniekiem pārrunā un praktiskās nodarbībās atkārto bērni, jaunieši un viņu vecāki, kas uzturas „Centrā Valdardze”. Kopīgās nodarbībās jaunieši apgūst, atkārto un nostiprina jau esošās zināšanas.

Projekts „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnveidošana „Centrā Valdardze”” nodrošina iespēju nepieciešamības gadījumā strādāt individuāli. Pirms katras nodarbības tiek veiktas pārrunas ar centra darbiniekiem, lai noskaidrotu aktuālos jautājumus, kam jāpievērš īpaša uzmanība nodarbības laikā. Ar katru no bērniem tiek strādāts atbilstoši vecumposmam, iepriekš uzkrātajai pieredzei un zināšanām.

„Drošības skola” ir lieliska iespēja motivēt jauniešus pārdomāt savas rīcības sekas, uzņemties atbildību un uzkrāt jaunas zināšanas, kā arī mainīt stereotipus, veidojot gluži citu priekšsatu par tiesībsargājošo iestāžu darbu, funkcijām un veicamajiem pienākumiem. Nodarbību laikā jaunieši un viņu vecāki izmanto iespēju, lai, tiekoties ar policijas darbinieku, noskaidrotu sev aktuālos jautājumus un dalītos pieredzē par iepriekš piedzīvoto. Kopīgi pārrunājot dažādas dzīves situācijas un minot konkrētus piemērus, jaunieši un bērnu vecāki tiek aicināti paši izdarīt secinājumus un pieņemt lēmumu, kā viņi vēlas veidot savu dzīvi nākotnē. Galvenais drošības skolas uzdevums- veidot atbildīgu attieksmi pret sevi, savu veselību, sabiedrību un likumu, nostiprinot apziņu, ka „Katrai rīcībai ir sekas”.

Mēs strādājam kopā, lai „Augtu droši nedrošā pasaulē”.

Projekts tiek īstenots darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas ietvaros. Projekta kopējais finansējums LVL 100 000, ko sastāda 100 % ESF finansējums. Projektu pārrauga Nodarbinātības valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā sadarbības iestāde.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

 

30.08.2012.

No 2012.gada 2.februāra ESF projekta ietvaros „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnveidošana „Centrā Valdardze”” nodibinājumā "Centrs Valdardze” (līguma Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/151) ir pieejami pakalpojumi vardarbībā cietušajām sievietēm no Vidzemes. Līdz šim brīdim sociālo rehabilitācijas pakalpojumu ir saņēmušas 59 sievietes.

Veicot novērojumus un sarunas ar „Centrs Valdardze” klientēm, - sievietēm ir apzinātas vardarbībā cietušo sieviešu vajadzības. Tās ir vajadzības pēc sociāliem kontaktiem, ar vardarbību saistīto veselības problēmu risināšana, zināšanas par tiesībām, zināšanas par drošību, atbalsta un palīdzības iespējām. Veicot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ievērojami uzlabojas vardarbības upuru psihoemocionālais stāvoklis, tiek celts pašapziņas līmenis. Līdz ar to, tiek vecināta šīs atstumtās iedzīvotāju grupas integrācija sabiedrībā.

Pakalpojuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā zvanīt 64220686, vai e-pasts [email protected]

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

25.04.2012.

 

No 2012.gada 2.februāra- 2013.gada 30.novembrim ESF projekta ietvaros „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnveidošana „Centrā Valdardze”” nodibinājumā "Centrs Valdardze” (līguma Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/151) ir pieejami pakalpojumi vardarbībā cietušajām sievietēm no Vidzemes. Katru mēnesi ar izmitināšanu institūcijā palīdzību var saņemt 3 sievietes, saņemot sociālā darbinieka, psihologa, mākslas, kustību un deju terapeitu, jurista, veselības un karjeras konsultantu konsultācijas. Ja sievietes vēlas palikt savā dzīvesvietā, bet nepieciešama speciālistu palīdzība, tad piedāvājam psihologa, sociālā darbinieka, jurista konsultācijas, atmaksājot ceļa izdevumus no dzīvesvietas līdz „Centram Valdardze” (līdz 5,00 latiem dienā).

Šis pakalpojums ir ļoti vajadzīgs, jo bezmaksas palīdzību valsts atmaksātās programmās sievietes, kuras cietušas no vardarbības nevar saņemt. Pirmajos trīs mēnešos institucionālo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izmantojušas 13 sievietes un konsultatīvo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 21 sieviete.

Projekta ietvaros nodibinājuma „Centrs Valdardze” pakalpojums paplašināts ar sociālo rehabilitētāju, kurš strādā uz klientu sociālo prasmju apgūšanu un pilnveidošanu un sociālo pedagogu, kurš sadarbojoties ar izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem, veic izglītības darba organizēšanu centra iemītniekiem, skolniekiem.

Projekta sadarbības partneri -Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde. Policijas pārstāve Vineta Kaģe vada vardarbībā cietušiem bērniem un vecākiem, kuri atrodas Valdardzē, „Drošības skolu”, kuras ietvaros tiek apspriestas tēmas atbilstoši bērnu vecumam – par drošību mājās, pagalmā un uz ielas, vispārējie drošības jautājumi satiksmē, iespējamā vardarbība skolā un mājās, zādzības un huligānisms zādzības  u.c.. 14-18 gadu vecumam- administratīvā un kriminālatbildība, atkarīgo vielu lietošana un sekas, vecāku atbildība.

Projekts tiek īstenots darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas ietvaros. Projekta kopējais finansējums LVL 100 000, ko sastāda 100 % ESF finansējums. Projektu pārrauga Nodarbinātības valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā sadarbības iestāde.

Kontaktinformācija: „Centrs Valdardze”, Raiņa iela 9f, Valmiera, LV-4201, www.valdardze.lv,  Par pakalpojumu plašāk varat interesēties pa tel.64220686.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

02.01.2012.

Nodibinājums „Centrs Valdardze” uzsāk Eiropas Sociālā fonda projektu „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnveidošana „Centrā Valdardze””. Projekts tiek īstenots darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas ietvaros. Projekta galvenā aktivitāte ir sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana vardarbībā cietušām sievietēm, kas tiks uzsākta 1.februārī. Projekta sadarbības partneris Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Centrs VALDARDZE
Raiņa iela 9f, Valmiera, LV – 4201
Tel. 64220686
Fax. 64220686
e-mail [email protected]
Iztrādāts DirectHit