Nodibinājums "Centrs Valdardze"
„Šī informācija sagatavota ar 80.00% Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un 20.00% Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild nodibinājums "Vidzemes reģionālais atbalsta centrs Valdardze" un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas vai Latvijas valsts viedokli.”

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 

Rīga, 31.07.2013.

 

Preses relīze

 

Noslēdzas projekts „Kapacitātes stiprināšana atkarības profilaksē strādājošām nevalstiskajām organizācijām”

 

Informāciju sagatavojusi Sandra Rubene.

Ar atskatu uz paveikto un diskusiju par nākotnes darbiem vakar ar semināru „Atkarības profilakses aktualitātes” noslēgumam pietuvojusies biedrības Latvijas Atkarības psihologu apvienība projekta „Kapacitātes stiprināšana atkarības profilksē strādājošām nevalstiskajām organizācijām” aktivitāšu īstenošana. Projekts tika īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu kopš 2013. gada janvāra.

Projekta īstenošanas sākumposmā tika veikta Latvijā strādājošo biedrību un nodibinājumu aptauja ar mērķi apzināt aktīvi darbojošās organizācijas, kā arī atlasīt 10 organizācijas dalībai projekta ietvaros organizētajos semināros, kuru uzdevums bija paaugstināt organizāciju motivāciju līdzdarboties sabiedrības interešu aizstāvībā un lobēšanā, lēmumu pieņemšanas procesus, kā arī strādāt pie interešu aizstāvības plāna izstrādes.

Apjomīgs darbs projekta laikā tika ieguldīts apzinot ārvlastu pieredzi atkarības profilakses politikas un atkarības profilakses programmu ieviešanā Eiropas valstīs. Ir izstrādāts pētījums „Atkarības profilakses politika Eiropā. Labās prakses piemēri atkarības profilakses programmās.”, kā arī mācību vizītes laikā apciemotas 4 Lielbritānijas nevalstiskās organizācijas, kas darbojas atkarību profilaksē.

Tāpat projekta laikā biedrībai ir tapusi sava mājas lapa – www.lapsihologi.lv, kurā interesentiem būs iespēja iepazīties ar projekta rezultātiem, tapušajiem materiāliem, kā arī sekot līdzi biedrības darbības aktualitātēm. Plānots, ka ar laiku mājas lapa izveidosies par pamatu atkarības profilakses labās prakses datubāzei Latvijā un tiks izmantota kā profilakses programmu un aktivitāšu resurss katram atkarības profilaksē iesaistītam speciālistam, realizējot jaunu programmu.

Vairāk par projektu:

Biedrības „Latvijas Atkarības psihologu apvienība” īstenota Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Kapacitātes stiprināšana atkarības profilaksē strādājošām nevalstiskajām organizācijām”, nr.1DP/1.5.2.2.2./12/APIA/SIF/207/117 mērķis ir paaugstināt divpadsmit biedrību un nodibinājumu, kas darbojas atkarības profilakses jomā Latvijas teritorijā, administratīvo kapacitāti, lai tās varētu aktīvi un efektīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos, lobēt sabiedrības intereses, izstrādāt un ieviest publiskos pakalpojumus, kas veicinās vienotas un ilgtspējīgas atkarību profilakses pieejas ieviešanu Latvijas izglītības sistēmā un sniegs pastāvīgu atbalstu atkarības profilakses profesionāļu darbā. Projekta sadarbības partneris ir Nodibinājums „Centrs Valdardze”.

 

92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Šis materiāls veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par materiāla saturu atbild Biedrība „Latvijas Atkarības psihologu apvienība”.

 

Nodibinājums "Centrs "Valdardze"" līdzdarbojas kā sadarbības partneris biedrības Latvijas Atkarības psihologu apvienība projektā "Kapacitātes stiprināšana atkarības profilksē strādājošām nevalstiskajām organizācijām". Projekts īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu no 2013.gada janvāra līdz februārim.

Vairāk par projekta rezultātiem - www.lapsihologi.lv.

Šeit varat iepazīties ar projekta laikā tapušu informatīvi izglītojošu videomateriālu par biedrību līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos -
http://www.youtube.com/watch?v=3PgPNmcgBL8

 

Vairāk informācijas:

Sandra Rubene - mob.26337320, [email protected]

http://atkaribaspsihologi.wordpress.com

  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 

Centrs VALDARDZE
Raiņa iela 9f, Valmiera, LV – 4201
Tel. 64220686
Fax. 64220686
e-mail [email protected]
Iztrādāts DirectHit