Nodibinājums "Centrs Valdardze"
„Šī informācija sagatavota ar 80.00% Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un 20.00% Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild nodibinājums "Vidzemes reģionālais atbalsta centrs Valdardze" un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas vai Latvijas valsts viedokli.”

 30.12.2015

2015. gada 28. decembrī ar noslēguma semināru Kurzemē noslēdzas projekts „Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā” (līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/153/034).

Seminārā tika aicināti visi interesenti no sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām u.c. bērnu iestāžu speciālisti, lai varētu prezentēt projektu, tā rezultātus un iegūto praksi, strādājot ar vardarbībā cietušām personām ar kanisterapijas un reitterapijas/ pedagoģiskās jāšana metodēm.

Noslēguma seminārs Vidzemē norisinājās 27.10.2015., kurā piedalījās speciālisti no Vidzemes.

Projekta laikā tika izstrādāta inovatīva sociālās rehabilitācijas programma. Pieredze pedagoģiskajā jāšanā, reitterapijā tika apgūta pie sadarbības partneriem Norvēģijā „EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS”. Projekta mērķgrupā pavisam iekļauti 618 vardarbībā cietuši bērni no Vidzemes un Kurzemes, kuriem sociālās rehabilitācijas procesā tika integrēta kanisterapija un reitterapija/pedagoģiskā jāšana. Rezultāti parāda, ka bērni piedaloties dzīvnieku terapijas nodarbībās kļūst atvērtāki, kas  specifiskāk dod iespēju atpazīt vardarbības sekas lai efektīvāk varētu strādāt pie vardarbības traumatisko seku mazināšanas.

Projekts realizācijas laiks 2014.gada 1. janvāris - 2015. gada 31.decembris. Projektu realizē „Centrs Valdardze’, sadarbības partneri krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”,Talsu novada krīžu centrs, EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS (Norvēģija).

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtteinšteina un Norvēģija. Projekta kopējās izmaksas 102 841,05 EUR. 95% tiek piešķirt no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta.

30.11.2015.

 Tuvojas noslēgumam projekts „Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā” (līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/153/034).

Projekta sasniegtie rezultāti:

 • Piedaloties reitterapijas, kanisterapijas un 3 krīžu centra speciālistiem, tika sagatavota sociālās rehabilitācijas programma vardarbībā cietušiem bērniem, lai integrētu pedagoģisko jāšanu/ reitterapiju un kanisterapiju sociālās rehabilitācijas procesā.
 • Tika noorganizēta 4 dienu pieredzes apmaiņas brauciens pie projekta partnera EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS (Norvēģija) pie Sissela Tūrsone Falkas (Sissel Thorson Falch), lai pastiprināti apgūtu reitterapijas metodi. Komandējuma laikā tika apmeklētas organizācijas, kas strādā ar vardarbībā cietušām personām;
 • Noorganizēts seminārs sociālās rehabilitācijas pakalpojuma vardarbībā cietušo personām sniedzējiem – krīžu centru speciālistiem /2 dienas/. Semināru apmeklēja 17 speciālisti no „Centrs Valdardze”, krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centrs. Speciālisti apguva pamatlietas par kanisterapiju un reitterapiju, lai izprastu jauno metožu iespējas un integrāciju sociālās rehabilitācijas procesā.
 • Noorganizēti informējoši projekta uzsākšanas semināri Kurzemē un Vidzemē, kurā tika aicināti sociālie darbinieki no pašvaldībām, bāriņtiesas un citi speciālisti, kas strādā ar vardarbībā cietušām personām un ievieto bērnus krīžu centros. Tika prezentēts projekts, tā paredzētās aktivitātes. Semināri bija būtiski, lai rastos vienāda izpratne, kas ir kanisterapija un reitterapija un kādas iespējas strādājot ar šo metodi. Speciālistiem bija pieejami dažādi informatīvi materiāli.
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši 529 vardarbībā cietuši bērni. Aktivitāte turpinās.
 • Tika izdots informatīvs praktisks materiāls, kalendārs 2015.gadam ar bērnu zīmējumiem, kuri saņēma sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Materiālā tika iekļauta informācija par projektu.
 • Tik noorganizēts projekta noslēguma seminārs Vidzemē, kurā tika aicināti sociālie darbinieki no pašvaldībām, bāriņtiesas un citi speciālisti, kas strādā ar vardarbībā cietušām personām, lai iepazīstinātu ar unikālo praksi, iekļaujot kanisterapiju un reitterapiju vardarbībā cietušo bērnu sociālajā rehabilitācijā. Tika prezentēts projekts un tā rezultāti. Noslēguma seminārs Kurzemes speciālistiem notiks 28.12.2015.

Projekta realizācijas laiks 2014.gada 1. janvāris - 2015. gada 31.decembris. Projektu realizē „Centrs Valdardze’, sadarbības partneri krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”,Talsu novada krīžu centrs, EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS (Norvēģija).Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtteinšteina un Norvēģija. Projekta kopējās izmaksas 102 841,05 EUR. 95% tiek piešķirt no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta.

 27.08.2015

Veiksmīgi turpinās kanisterapijas un reitterapijas iekļaušana sociālās rehabilitācijas procesā vardarbībā cietušiem bērniem trīs krīžu centros- „Centrā Valdardze”, krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centrā. Projekta „Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā” (līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/153/034) ietvaros, kanisterapija ir sevi pierādījusi kā darbības veids, ar kuru var veiksmīgi strādāt ar mērķgrupu -  vardarbībā cietušiem bērniem.

Kanisterapija ir metode, kas pastiprina rehabilitācijas efektivitāti, izmantojot speciāli selekcionētu un apmācītu suni, kuru vada kvalificēts speciālists kanisterapijā.

Kanisterapija  palīdz sociālajā rehabilitācijā – risināt problēmas psihiskajā, fiziskajā, intelektuālajā un saskarsmes sfērā.

Kanisterapijas pamatprincipi: kanisterapijā strādā tikai ar pozitīvām metodēm; suni piemeklē klienta problēmai; suns ir motivācija klientam.

Kanisterapijas attīstību Latvijā, speciālistu un suņu terapeitu apmācību veic Latvijas Kinoloģiskā Federācija (LKF). 26.04.2010 gadā LKF noslēdza sadarbības līgumu ar PTK (Polskie Towarzystwo kynoterapeutycne) Polijas kanisterapijas biedrību. Līgums paredz kanisterapijas speciālistu un suņu terapeitu apmācību, terapijas suņu izvēli un sertifikāciju veikt pēc PTK standartiem un rekomendācijām.

Iekļaujot kanisterapiju sociālās rehabilitācijā procesā, projekta ietvaros tiekas darba grupas speciālisti no „Centra Valdardze”, krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centrs. Tiek izstrādāti, pielāgoti uzdevumi mērķgrupas vajadzībām, apspriestas projekta veiksme un nepieciešamās izmaiņas.

 Projekta realizē „Centrs Valdardze’, sadarbības partneri krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centrs, EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS (Norvēģija).

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtteinšteina un Norvēģija. Projekta kopējās izmaksas 102 841,05 EUR. 95% tiek piešķirt no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta.

 03.06.2015

Projekta „Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā” (līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/153/034) ietvaros, veiksmīga kanisterapijas iekļaušana sociālās rehabilitācijas procesā vardarbībā cietušiem bērniem notiek trīs krīžu centros- „Centrā Valdardze”, krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centrā.

 

https://youtu.be/DEux-T5KdI0

https://www.youtube.com/watch?v=Mu9RNTnNEXY#t=51

https://www.youtube.com/watch?v=4_ddsSQ6y0Y 

Projekta realizē „Centrs Valdardze’, sadarbības partneri krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centrs, EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS (Norvēģija).

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtteinšteina un Norvēģija. Projekta kopējās izmaksas 102 841,05 EUR. 95% tiek piešķirt no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta.


27.03.2015

Projekta „Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā” (līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/153/034) ietvaros, tika izstrādāta programma „Dzīvnieku (zirgu un suņu) terapijas programma sociālās rehabilitācijas pasākumu īstenošanai vardarbībā cietušajiem bērniem”

 

Programmas mērķis ir sniegt iespēju vardarbībā cietušajiem bērniem celt pašvērtējumu un mazināt varmācības radīto seku iespaidu uz bērnu dzīves kvalitāti, izmantojot reitterapijas un kanisterapijas darba metodes un elementus, lai mazinātu psihoemocionālo traumu un nepieļautu tālāku varmācību pret sevi un agresīvu, destruktīvu uzvedību pret apkārtējiem.

Programmas uzdevumi ir risināt klientu psiholoģiskās, sociālās  problēmas-

·         Attīstīt bērnu sociālās prasmes;

·         Sniegt zināšanas par saskarsmi ar dzīvniekiem;

·         Nodrošināt klienta prasmju apgūšanu saskarsmei ar dzīvniekiem;

·         Sniegt atbalstu klienta saskarsmē ar dzīvniekiem.

Sadarbojoties dažādu jomu starpprofesionāļiem  no Centra Valdardze, krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Talsu novada krīžu centra, izstrādāta Dzīvnieku (zirgu un suņu) terapijas programma, kura tiek piedāvāta kā inovatīvs pasākums un ir tieši saistīta ar vardarbībā cietušo bērnu sociālās rehabilitācijas procesa paplašināšanu.

Projekta realizē „Centrs Valdardze’, sadarbības partneri krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centrs, EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS (Norvēģija).

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtteinšteina un Norvēģija. Projekta kopējās izmaksas 102 841,05 EUR. 95% tiek piešķirt no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta.

19.12.2014

2014. gada 1. janvāra nodibinājums „Centrs Valdardze realizē projektu „Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā” līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/153/034). Projekta sadarbības partneri krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centrs, EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS (Norvēģija).

2014.gadā sasniegtie rezultāti

·         Tika noorganizēts seminārs krīžu centra darbiniekiem par kanisterapiju un reitterapiju un tās iekļaušanu vardarbībā cietušo bērnu sociālajā rehabilitācijā.

·          Projekta ietvaros speciālisti no „Centrs Valdardze”, Talsu novada krīžu centra, krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” devās pieredzes un apmaiņas braucienā uz EKT Jāšanas skolu un mājdzīvnieku parku AS (Norvēģija).

·         Reitterapijas/pedagoģiskās jāšanas un kanisterapijas nodarbības saņēma 59 bērni no Centrs Valdardze, 89 bērni no krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, 113 bērni no Talsu novada krīžu centra

·         Tika novadīti 3 informatīvie semināri krīžu centru sadarbības partneriem ar sociālā dienesta speciālistiem Kurzemē un Vidzemē.

Projekts tiks realizēts līdz 2015.gada 31.decembra.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtteinšteina un Norvēģija. Projekta kopējās izmaksas 102 841,05 EUR. 95% tiek piešķirt no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta.


 

15.09.2014

 Projekta „Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā” (līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/153/034) ietvaros notiek reitterapijas un  pedagoģiskās jāšanas nodarbībās „Centrā Valdardze”, krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”.

 

 Projektā izstrādātās programmas „Dzīvnieku (zirgu un suņu) terapijas programma sociālās rehabilitācijas pasākumu īstenošanai vardarbībā cietušajiem bērniem” īstenošanai speciālisti no „Centra Valdardze”, krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centra, tiekoties gan programmas izstrādes posmā, darba grupā,  projekta aktivitātes tika pielāgotas mērķgrupas vajadzībām.

 

Projektu realizācijas gaitā secināts, ka krīžu centrā atbilstošāka ir pedagoģiskā jāšana (terapijas veids, kurā ar jāšanas palīdzību tiek risinātas garīga un sociāla rakstura problēmas), izmantojot reitterapijas (rehabilitācijas metode, kurā ar jāšanas palīdzību tiek ārstētas fiziska rakstura problēmas) elementus.

 

Projekta realizē „Centrs Valdardze’, sadarbības partneri krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centrs, EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS (Norvēģija).

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtteinšteina un Norvēģija. Projekta kopējās izmaksas 102 841,05 EUR. 95% tiek piešķirt no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta.

 

12.06.2014.  

   2014. gada 1. janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim nodibinājums „Centrs Valdardze realizē projektu „Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā”līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/153/034). Projekta sadarbības partneri krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centrs, EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS (Norvēģija).

   Inovatīvā sociālās rehabilitācijas programma kanisterapijā un reitterapijā no vardarbības cietušiem bērniem, tika izstrādāta un realizēta sadarbojoties dažādu jomu starpprofesionāļiem no Centra Valdardze, krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centra, kā arī pieaicinot reitterapijas un kanisterapijas speciālistus t.sk. no Norvēģijas. Pieredze reitterapijas un kanisterapijas rehabilitācijas pakalpojuma ieviešanā un realizēšanā tika iegūta pieredzes apmaiņā pie EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS (Norvēģija). Tika novadīts seminārs krīžu centra darbiniekiem, par kanisterapiju un reitterapiju nozīmi vardarbībā cietušo bērnu sociālajā rehabilitācijā. Veiksmīgi ir uzsākta suņu un zirgu terapijas iekļaušana krīžu centru sociālajā rehabilitācijā.

Paplašinot sociālās reahabilitācijas pakalpojumu ar inovatīvu pakalpojuma veidu - reitterapijas un kanisterapijas darba metodēm, ievērojami tiks uzlabots vardarbības upuru psihoemocionālais stāvoklis, tiks celts pašapziņas līmenis. Līdz ar to tiks vecināta šīs atstumtās iedzīvotāju grupas integrācija sabiedrībā.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtteinšteina un Norvēģija.

30.04.2014. 

2014. gada 1. janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim nodibinājums „Centrs Valdardze realizē projektu „Dzīvnieku terapijas iekļaušana vardarbībā cietušo bērnu sociālā rehabilitācijā”līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/153/034). Projekta sadarbības partneri krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centrs, EKT Jāšanas skola un mājdzīvnieku parks AS (Norvēģija).

Projekta mērķis ir veicināt labklājības izaugsmi, ieviešot inovatīvu sociālu pakalpojumu un sniedzot sociālo rehabilitāciju vardarbībā cietušām, atstumtības riskam pakļautām personām. Projekta mērķagrupa- no vardarbības cietušie bērni.

Projekta aktivitātes:

 • sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde iekļaujot kanisterapiju un reitterapiju/pedagogģisko jāšanu.
 • Seminārs krīžu centra darbiniekiem par kanisterapiju un reitterapiju un tās iekļaušnu vardarbībā cietušo bērnu sociālajā rehabilitācijā.
 • Pieredzes un apmaiņas brauciens speciālistiem no „Centrs Valdardze”, Talsu novada krīžu centra, krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” uz EKT Jāšanas skolu un mājdzīvnieku parku AS (Norvēģija).
 • Kanisterapijas un reitterapijas iekļaušana sociālās rehabilitācijas procesā vardarbībā cietušiem bērniem trīs krīžu centros- „Centrā Valdardze”, krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Talsu novada krīžu centrs.
 • Projekta informatīvie semināri krīžu centru sadarbības partneriem sociālajos dienestos Kurzemē un Vidzemē.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtteinšteina un Norvēģija. Projekta kopējās izmaksas 102 841,05 EUR. 95% tiek piešķirt no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta.

 

Centrs VALDARDZE
Raiņa iela 9f, Valmiera, LV – 4201
Tel. 64220686
Fax. 64220686
e-mail [email protected]
Iztrādāts DirectHit