Nodibinājums "Centrs Valdardze"
„Šī informācija sagatavota ar 80.00% Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un 20.00% Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild nodibinājums "Vidzemes reģionālais atbalsta centrs Valdardze" un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas vai Latvijas valsts viedokli.”

 Centra darbību raksturo 3 virzieni:

1) Konsultāciju nodrošināšana vardarbības un krīzes situācijās;

2) Klientu sociālās aprūpes nodrošināšana;

3) Informatīvi izglītojošais un preventīvais darbs.

"Centrs Valdardze” Valmierā darbojas kopš 2006.gada 2.janvāra ar mērķi sniegt palīdzību bērniem un ģimenēm, kuras cietušas no vardarbības.

Centrs piedāvā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušiem bērniem un viņus pavadošām nevardarbīgām personām.

Centrs VALDARDZE
Raiņa iela 9f, Valmiera, LV – 4201
Tel. 64220686
Fax. 64220686
e-mail [email protected]
Iztrādāts DirectHit