Nodibinājums "Centrs Valdardze"
„Šī informācija sagatavota ar 80.00% Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un 20.00% Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild nodibinājums "Vidzemes reģionālais atbalsta centrs Valdardze" un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas vai Latvijas valsts viedokli.”

MŪSU JAUNĀ MĀJAS LAPA AR JAUNĀKO INFORMĀCIJU www.centrsvaldardze.lv

Valsts atmaksātās programmas:

 Valsts atmaksātās programma 30 dienām:

  • 30 dienas sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;

  • 30 dienas sociālā rehabilitācija institūcijā  bērnu pavadošām personām.

Valsts atmaksātās programma 60 dienām:

  • 60 dienas sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām ja par noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess;
  • 60 sociālā rehabilitācija institūcijā  bērnu pavadošām personām. 

 

 Par personas ievietošanu institūcijā nepieciešams iepriekš sazināties ar sociālo darbinieci pa tel.nr. 28334442 vai 64220686, lai noskaidrotu par klienta uzņemšanas iespējām.


Nepieciešamie dokumenti, lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu:

MŪSU JAUNĀ MĀJAS LAPA AR JAUNĀKO INFORMĀCIJU www.centrsvaldardze.lv

 

Maksas pakalpojumi:

Pašvaldības atmaksāta uzturēšanās Krīzes situācijās:

  • Īslaicīga, psiholoģiska un cita veida palīdzība krīzē nonākušam bērnam, kā arī pavadošai personai.

Individuālas speciālistu konsultācijas vardarbības gadījumos:

  • Psihologa konsultācijas;
  • Sociālā darbinieka konsultācijas.

Pakalpojumu lūdzam pieteikt savlaicīgi, iepriekš sazinoties ar sociālajiem darbiniekiem darba dienās no 9.00 līdz 17.00. Nepieciešamo dokumentāciju, lūdzu, iepriekš saskaņot ar centra sociālajiem darbiniekiem.

REHABILITĀCIJAS PAKLPOJUMS VARDARBĪBĀ CIETUŠĀM PILNGADĪGĀM PERSONĀM

 

Centrs VALDARDZE
Raiņa iela 9f, Valmiera, LV – 4201
Tel. 64220686
Fax. 64220686
e-mail [email protected]
Iztrādāts DirectHit