Nodibinājums "Centrs Valdardze"
„Šī informācija sagatavota ar 80.00% Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un 20.00% Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild nodibinājums "Vidzemes reģionālais atbalsta centrs Valdardze" un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas vai Latvijas valsts viedokli.”

The Centre's main activities are:

  • consultancy services in situations of violence and crisis;
  • Provision of social care for clients;
  • Informative educational and preventive work.

 

 "Centrs Valdardze” has been functioning since January 2, 2006 with the main aim of providing assistance to children and families who are victims of violence.

The centre offers social rehabilitation services to abused children and their accompanying persons.
Centrs VALDARDZE
Raiņa iela 9f, Valmiera, LV – 4201
Tel. 64220686
Fax. 64220686
e-mail [email protected]
Iztrādāts DirectHit